firma produkty eshop akce kontakty
 uživatel    heslo   
 firma
 předchozí další Obchodní podmínky Reklamační řád Reference Podporujeme
firma

Reklamační řád 


REKLAMAČNÍ ŘÁD NOELL a. s.

Reklamované zboží musí být odevzdáno k posouzení:

 • kompletní (pokud možno i v původním balení)
 • s dokladem o koupi
 • s potvrzeným záručním listem
 • bez vnějších zásahů do výrobku

Vztah zákazník - prodejna

 • Zákazník reklamuje zboží na prodejně, kde jej koupil a řídí se reklamačním řádem dané prodejny resp. řetězce.

Vztah prodejna - NOELL a.s.

 • Reklamované zboží musí být odesláno na posouzení pouze obchodem/ne zákazníkem.
 • Pokud budete reklamované zboží odesílat na náklady NOELLu zašlete avízo o reklamaci na níže uvedený fax/email a zboží bude do 7 dnů svezeno.
 • Pokud máte na prodejně zboží na vrácení (tzv. vratky), prosíme o nahlášení a zaslání reklamací spolu s ním, ale balené odděleně (ve faxu/emailu uveďte, že se jedná o vratku/reklamaci).
 • Spolu s reklamací zašlete:
  • reklamační list s datem přijetí reklamace a potvrzením zákazníka
  • stručný popis závady
  • evidenční číslo reklamace prodejny
 • Doba řešení reklamace a záruční doba je stanovena v obchodní smlouvě jednotlivých odběratelů resp. Obchodním zákoníkem.
 • Pokud bude zasláno zboží k reklamaci neoprávněně (uplynula záruční doba, evidentní poničení zboží apod.), budou náklady na dopravu naúčtovány prodejně.

vztah zákazník - NOELL a.s.

 • Tento vztah je řešen příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
 • NOELL a.s. má na své zboží záruční dobu 2 roky.
 • Za vyřízení reklamace se považuje:
  • oprava výrobku a jeho zaslání na obchod
  • navržení výměny za nový výrobek nebo vrácení peněz zákazníkovi - vystavení dobropisu
  • zpráva o způsobení závady zákazníkem (neodborným zásahem do výrobku) - navržení řešení
   1. oprava hrazená zákazníkem
   2. vrácení neopraveného zboží zákazníkovi
 • Pro záruční i pozáruční servis nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech.
  Noell a. s. - reklamační oddělení
  Lesní ul.
  533 14
  Kladruby nad Labem
  Tel: 00420 296 114 201-2
  Fax: 00420 296 114 216
  E-mail: servis@noell.cz
FIRMA NOELL a.s. HRADÍ NÁKLADY SPOJENÉ S REKLAMACÍ
POUZE V PŘÍPADĚ DODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK!